1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, danwel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Website en inhoud:
Alle inhoud van deze website is eigendom van Ton Halfman Photography en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Foto’s, tekst en alle andere zaken mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds worden gebruikt zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de maker, in dit geval Ton Halfman Photography. Foto’s uit portfolio vallen hier natuurlijk ook onder en mogen zonder toestemming niet in publicaties worden gebruikt.

Dit is de privacyverklaring van Fotografie Ton Halfman. Fotografie Ton Halfman respecteert jullie privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Fotografie Ton Halfman is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door worden verzameld.